-Riječ načelnika
-Vode
-Kroz Drinić
-Jubilej
-Takmičenje
-Lovište
-Lovačka kuća
-Cjenovnik
-Svetinje
-Runolist
-Prašuma "Lom"
-Opšti pregled
-Strategija
-Prvi povratak
-Srnetica
-Seobe
-I svjetski rat
-Antika
JAVNE NABAVKE  
Službeni glasnik opštine | Opštinska administracija | Oglasna tabla
 
 

NA OVOJ STRANICI ĆE BITI OBJAVLJIVANI SVI TENDERI I OSTALE JAVNE NABAVKE KAO I REZULTATI, RADI TRANSPARENTNOSTI RADA OPŠTINSKIH ORGANA

- Informacija o javnim nabavkama 15.02.2012.

- Javne nabavke - VATROGASNI DOM, DRINIĆ

- Javne nabavke - Asfaltiranje puteva, DRINIĆ

- Javne nabavke - Rekonstrukcija dalekovoda, DRINIĆ

- Javne nabavke - Lotovi za 2013. godinu, DRINIĆ

- Javne nabavke - april 2013. godine, DRINIĆ

- Javni poziv za izbor izvođača za hidroistraživanja- novembar 2014. godine, DRINIĆ

- Plan javnih nabavki za 2015. godinu, januar 2015. godine, Drinić

- Javni poziv za izbor izvođača za rekonstrukciju puta Drinić - Škrakića Brdo, 2015/16. godine, DRINIĆ

- Poziv za javnu nabavku usluge „Izrade šumsko - privredne osnove za privatne šume na podrucju opštine Petrovac“

- Tehnička dokumentacija za javnu nabavku usluge „Izrade šumsko-
privredne osnove za privatne šume na podrucju opštine Petrovac“

- Poziv za javnu nabavku sjemena i đubriva za proljetnu sjetvu 2016.

- Poziv za javnu nabavku biohemijskog analizatora

- Poziv za javnu nabavku "IZGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA" u Driniću

- Poziv za javnu nabavku agregata za kotlovnicu

- Poziv za javnu nabavku goriva i maziva za motorna vozila

- Poziv za javnu nabavku gnojiva i đubriva za proljetnu sjetvu 2017. godine

- Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja informacija

- Odluka o izboru izvođača za izradu Strategije razvoja opštine

- Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u Driniću

- Tender nabavka vatrogasnog vozila 2019.

- Tenderska dokumentacija za uredenje potoka Ogradenice i zacijevljenje kanala uz lokalni put

- Konkurentski zahtjev gorivo 2019.

- Konkurentski zahtjev dubrivo i sjemena 2019.

  

na vrh

 
 
made by SiZ